Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i CROUZONFORENINGEN I DANMARK

Dato: 22 August 2022

Sted: Smålandshavets kursuscenter, Alléen 44, 4736 Karrebæksminde

Tidspunkt: søndag d. 18. September 2022

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  Metta blev valgt til dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden:
  Dagsorden er godkendt, alt er lovlig varslet og godkendt.
 3. Formandens beretning:
  Malene fortæller hvad der i året løb er arbejdet med. Se vedhæftet fil.
 4. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent:
  Carsten fortæller.
  Carsten fortæller om kontingent, vær søde at betale til tiden. Der kommer reminder ud til februar med senest betaling marts.
  Regnskabet og kontingent er godkendt.
 5. Indkommende forslag (disse skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen)
 6. Nedsættelse af valg udvalg til brug ved skriftlig afstemning
 7. Carsten orienterer om valgregler
 8. Valg af formand. På valg er Malene Roest (Modtager genvalg)
  Malene er valgt.
 9. Valg af sekretær. På valg er Tine Jochumsen (modtager genvalg)
  Tine er valgt.
 10. Valg af suppleanter: På valg er:
  Ulrikke Rothe (modtager genvalg)
  Ingrid Reimer (modtager valg)
  Pia Kjærgaard (modtager ikke genvalg)
  Tascha er valgt til suppleanter
 11. Eventuelt
  Der bliver spurgt ind til ideer til aktiviteter, tivoli turer til jul, zoo i odense. Bedsteforældredag, søskendeture, legeland,
  Malene fortæller om solsikkeprogrammet.
  Næste års 15-17 sep. 2023
  Sidste bestilling for tøj er den 2. okt.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling med 21 dages varsel i henhold til foreningens vedtægter.